Trama Urbana Consolidada (TUC)

Dimecres, 30 d'octubre de 2013 a les 00:00
Trama Urbana Consolidada (TUC)

El passat dia 17 d’octubre, l’Ajuntament iniciava els tràmits per delimitar l’àmbit de la seva zona comercial.

L’Ajuntament ha iniciat el procediment burocràtic per a l’aprovació de la proposta de delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) de Martorelles, mitjançant la tramitació de l’expedient pertinent amb la Generalitat de Catalunya. Segons el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’Ordenació dels Equipaments Comercials de Catalunya, les TUC només són aplicables a municipis de més de 5.000 habitants o capitals de comarca. 

Els establiments comercials de venda de més de 800 m2 i fins a 2.500 només poden implantar-se dins de les TUC de les poblacions. Per aquest motiu, Martorelles, un municipi de menys de 5.000 habitants, només podia implantar establiments comercials de menys de 800 m2 allà on el sòl residencial fos dominant. 

Malgrat això, Martorelles disposa a escala estadística d’una població equivalent a temps parcial complert anual (ETCA) superior als 5.000 habitants, situació que també permet la implantació de les TUC amb una modificació de la llei realitzada per la Generalitat de Catalunya. 

Un cop aprovada aquesta TUC per part de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, amb informe vinculant de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, existirà la possibilitat d’implantar no només petits equipaments comercials (fins a 800 m2), com ara, sinó també mitjans (de 800 fins a 1.300 m2) i grans (de 1.300 fins a 2.500 m2).

Actualment, aquesta trama urbana es troba en exposició al públic, després que la Direcció General de Comerç, durant una reunió mantinguda el passat 15 d’octubre, va donar-nos el vistiplau per tramitar-la. El següent tràmit es produirà a finals de novembre, quan sigui aprovada pel Ple de la Corporació i enviada posteriorment a la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.

Darrera actualització: 29.08.2018 | 13:09