Plantilla de personal

A l'Ajuntament de Martorelles hi treballen 81 persones en plantilla

  • Places escala d'habilitació nacional: (places vacants: 3)

  • Places funcionari de carrera: 40 (places vacants: 20)

  • Places personal laboral estructural: 38 (places vacants: 34)

  •  Places Secretària, Interventora i Tresorera: 3

Pressupost i plantilla per a l'any 2020. Ves-hi

Darrera actualització: 09.03.2020 | 15:26
Darrera actualització: 09.03.2020 | 15:26